Toimitusehdot

 

1.   Tuotteet
2.   Toimitusehto
3.   Toimitusaika
4.   Hinta ja muut maksut 1.1.2012 alkaen
5.   Maksuehto
6.   Omistusoikeus
7.   Reklamaatiot ja palauttaminen
8.   Virhe – ja tuotevastuu
9.   Takuuehdot
10. Huolto
11. Sopimuksen purkaminen


1.    Tuotteet
 
Näitä kauppa- ja toimitusehtoja sovelletaan AH diagnostics Oy:n antamiin tarjouksiin ja sopimuksiin, jotka koskevat tuotteiden tai palveluiden toimittamista asiakkaalle Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2.    Toimitusehto

TOP, asiakkaan toimipisteessä (FIN01).

3.    Toimitusaika

Toimitusaika vahvistetaan tilausvahvistuksessa. AH diagnostics ei vastaa mahdollisista viivästyksestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

4.    Hinta ja muut maksut 1.1.2012 alkaen

Hinnat ovat kulloinkin voimassa olevia arvonlisäverottomia (alv 0%) listahintoja ellei asiakkaalle ole tehty erillistä tarjousta tai sopimusta. Erillisiä toimitusmaksuja ei veloiteta. Mikäli tilauksen kokonaisarvo on alle 100€ tilauksen loppusummaan lisätään pientoimitusmaksu, joka on 25€/toimitus normaaleille kuljetuksille ja 35€/toimitus kylmäkuljetuksille (+4 °C tai kylmempi) ellei erikseen ole muuta sovittu. Toimitusmaksu ei näy sähköpostiin lähetettävällä automaattisella kuittauksella webshop-tilauksissa.

5.    Maksuehto

Maksuehto on 14 päivää laskutuspäivästä lukien, ellei toisin ole sovittu. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan viivästymisajalta viivästyskorkolain mukaisen koron ja korvaamaan perintäkulut.

6.    Omistusoikeus

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy asiakkaalle, kun kuljetusliike luovuttaa tuotteen asiakkaalle.

7.    Reklamaatiot ja palauttaminen

Asiakas on velvollinen tarkistamaan toimituksen saapuessa perille tuotteiden määrän ja todentamaan mahdolliset kuljetusvauriot. Huomautukset rikkoutuneesta pakkauksesta tai kollien puutteesta on tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään kahdeksan (8) päivän kuluessa tuotteen saapumisesta. Tuotteita, joiden säilytyslämpötila on -20°C tai alempi, ei voida palauttaa, koska AH diagnostics ei voi olla varma että niitä on säilytetty ja kuljetettu oikein.

Virheellisen tuotteen palautus hyväksytään ainoastaan:
a. mikäli virheestä on ilmoitettu myyjälle 8 päivän kuluessa toimituksesta
b. tuote on asennettu / säilytetty ja sitä on käytetty ohjeiden mukaisesti

8.    Virhe – ja tuotevastuu

AH diagnostics voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tuotteen tai korvata sen uudella. AH diagnostics ei vastaa tuotteen mahdollisesti aiheuttamista muista kuin korjaamisesta tai vaihtamisesta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

9.    Takuuehdot

Laitteiden takuuehdot ovat Sai-Lai ry:n suositusten mukaiset.

9.1  Takuuaika
AH diagnostics myöntää toimittamilleen uusille laitteille valmistajan suosittaman takuun, joka on yleensä 12 kk. Reagenssit ja tarvikkeet eivät kuulu AH diagnosticsin antaman takuun piiriin. Vian ilmettyä asiakkaan on tehtävä vikailmoitus ensitilassa ja viimeistään kahden viikon kuluessa. Asiakkaan on toimitettava takuunalaisesta laitteesta AH diagnosticsille luotettava selvitys toimitusajankohdasta (esim.lähete). Takuu edellyttää, että laitteille on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot. Edellä mainitut huollot eivät kuulu takuuseen.

9.2  Takuuajan korjaukset ja niiden veloitus
Takuun perusteella AH diagnostics korjaa veloituksetta suunnittelu- , valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat, jotka ilmenevät käytettäessä laitetta käyttöohjeiden mukaisesti valmistajan laitteelle tarkoittamassa käytössä ja jotka ilmoitetaan AH diagnosticsille takuuaikana välittömästi vian ilmettyä. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. AH diagnosticsille ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen.

10.   Huolto

AH diagnostics vastaa laitteiden huollosta lukuunottamatta Eppendorfin laitteita. Eppendorfin laitteiden huollon hoitaa Nordic service group.

11.   Sopimuksen purkaminen

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa yksittäistä tilausta koskeva sopimus välittömästi mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja.